Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

Moment, kiedy się zapalają jednocześnie wszystkie 
lampy uliczne w mieście. Moment, kiedy mówisz 
to niepojęte "nie" i nagle nie wiem co z tym robić 
dalej: umrzeć? wyjechać? nie zareagować? 
Moment w słońcu, kiedy cię obserwuję z okna autobusu, 
masz inną twarz niż w chwilach, kiedy wiesz, że patrzę 
- a teraz mnie nie widzisz, patrzysz w nic, w błyszczącą 
szybę, za którą niby jestem. Już nie ja, nie ze mną, 
nie w ten sposób, nie tutaj. Może zdarzyć się 
wszystko, bo wszystko się wydarza. Wszystko określają 
trzy podstawowe pozycje: mężczyzna na kobiecie, 
kobieta na mężczyźnie albo to, co teraz 
- kobieta i mężczyzna przedzieleni światłem.

— Marcin Świetlicki
Nikt nie lubi samotności. Ja tylko nie próbuję się z nikim na siłę zaprzyjaźniać. To prowadzi do rozczarowań.
— Haruki Murakami
Reposted bythoughtfulnessxzuzakxczekoladowanadziejaabisnthehopeisdeadosaki
5528 c10d 440
Reposted byquinnecreepaeirdodiviniewiastqa
Ten człowiek, który we mnie mieszka,
jest obrażony i blady. Tego człowieka trzeba prowadzić za rękę i przepraszać.
Kiedy się głośno skarży, zaklejam mu
usta czarną taśmą i przywiązuję 
w okolicach tyłu głowy. Ten człowiek
wtedy płacze. (Proszę go: nie płacz.)
Tego człowieka nie interesują moje
prośby. Ten człowiek z płaczu przechodzi
w złość i się wyrywa. Kiedy się wyrwie, 
to się rozrasta. Staje się większy ode mnie,
zakleja mi usta czarna taśmą i przywiązuje
w okolicach tyłu głowy. Wtedy ja 
mieszkam w tym człowieku.
— S. Elsner
Reposted bybobinkabobinkaReynevancichostworzenie
Thank You - but no
I will live my life as I
will undoubtedly die - alone.
I just met a wonderful new man. He’s fictional, 
but you can’t have everything.
4236 d17d
Reposted bylonelycatMiensonwithmyheadinspaceKrwawa
2388 bd83 440
Reposted bylonelycat lonelycat
0644 4502 440
Tags: gosling
3241 00c7
Reposted byvongoogenandarielblackmail90
4321 a6b0 440
Reposted byAdalrickScatty92fabz
7388 3d95 440
0109 725e 440
Reposted byJo-Ckaascrazydreamer
Życie jest łatwiejsze niż się wydaje. Wystarczy godzić się na to, co nie do przyjęcia, obywać się bez tego, co niezbędne i znosić rzeczy nie do zniesienia.
— Kathleen Norris
0783 2fcf 440
Reposted bywildrose18dallypsomesmerizebraegellanzab-foolishbrokenprincessmarry-go-roundkortufkazhawkieerrarrsiriusminervapekosiab4rtbrokenprincessulaCatLovesRicekissedbyfirecocciuellamizukazEveRzzuuoolittlescarydreambarbceciliaabsolutelyfuckingnotTiffanysstettic
5766 2539 440
4950 e64d 440
Reposted bysabvelqzstrohbeerePandaAttackheart-shaped-coffin
4942 e2af
Reposted byPandaAttack PandaAttack
4676 45d2 440
Tags: rain
Reposted bycrsleshtristefincatamanabongdefetyzmafrica
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl